Franusz, A. (2021) „Odpowiedzialność odszkodowawcza funkcjonariusza publicznego z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej”, Studia Prawnoustrojowe, (53). doi: 10.31648/sp.6952.