Kuczyński, T. (2021) „Charakter prawny i podstawy prawne funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.6970.