Chrzczonowicz, P. (2021) „Publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Uwagi na tle zjawiska oraz regulacji prawnej z art. 200b kodeksu karnego”, Studia Prawnoustrojowe, (53). doi: 10.31648/sp.7003.