Majchrzak, K. (2021) „Znęcanie się fizyczne lub psychiczne w świetle art. 207 Kodeksu karnego”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.7036.