Borkowska, K. (2021) „Namowa i pomoc do samobójstwa w polskim i austriackim prawie karnym – rozważania komparatystyczne”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.7061.