Cora, Łukasz (2021) „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 lutego 2020 r., sygn. akt V KK 80/19, dotycząca oddalenia wniosku dowodowego o ponowne przesłuchanie małoletniegoenie wniosku dowodowego o ponowne przesłuchanie małoletniego”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.7079.