Skinder, M. (2021) „Implementacja postanowień procesu bolońskiego w ustawach o szkolnictwie wyższym Polski, Łotwy, Francji, Rumunii, Grecji, Czech i Finlandii”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.7138.