Kimla, A. (2021) „Analiza ryzyka rozpadu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – casus Szkocji”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.7164.