Kruś, M. i Tychmanowicz, K. . (2021) „Ramy prawne utraty statusu odpadów w Polsce ”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.7166.