Wardak, Z. (2021) „Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 czerwca 2020 r., sygn. akt C-634/18”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.7176.