Misztal, P. (2021) „Zdalne posiedzenia aresztowe w trybie art. 250 § 3b–3h Kodeksu postępowania karnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.7188.