Olszewski, R. (2021) „Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego w procesie karnym”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.7193.