[1]
O. Łachacz i M. Adamczyk, „Postulaty de lege ferenda w zakresie środowiskowych aspektów legalizacji przedsięwzięć budowlanych”, SP, nr 47, mar. 2020.