[1]
M. Chrostowska, „Niewykonanie a nienależyte wykonanie zobowiązania – wybrane uwagi”, SP, nr 46, s. 35–49, grudz. 2019.