[1]
B. Ostrzechowski, „Data początkowa naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania i zadośćuczynienia”, SP, nr 46, s. 341–354, grudz. 2019.