[1]
P. Lewandowski, „Creating a commercial company on the example of a limited liability company - about the role of an advocate: Tworzenie spółki handlowej na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – o roli adwokata”, SP, nr 53, wrz. 2021.