[1]
S. Łukasz Zwolak, „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt II OSK 1103/17: Gloss to the decision of the Supreme Court’s of 11 January 2018 (II OSK 1103/17)”, SP, nr 54, grudz. 2021.