[1]
P. Polaczuk, „Głośne dzwony kościelne jako szkodliwe oddziaływanie na środowisko w niemieckim porządku prawnym. Kilka uwag”, SP, nr 54, grudz. 2021.