[1]
P. Kuczkowski i P. Pawłowski, „Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt II GSK 1041/17”, SP, nr 54, grudz. 2021.