[1]
M. M. Flis-Świeczkowska, „Pełnomocnik małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym - postulaty de lege ferenda”., SP, nr 52, maj 2021.