[1]
M. M. Kuźmicz, „Analiza i porównanie przepisów prawa polskiego z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie zwalczenia prania pieniędzy w cyfrowym świecie”, SP, nr 52, maj 2021.