[1]
G. Łaszczyca, „Realność terminu załatwienia sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym: The reality of time limits for the settlement of cases in general administrative proceedings”, SP, nr 54, grudz. 2021.