[1]
K. Jakubczak-Fopke, „Kara łączna- kilka uwag na tle zmian normatywnych”, SP, nr 53, wrz. 2021.