[1]
M. Węgierski, „Dematerializacja akcji spółek niepublicznych – ewolucja czy rewolucja?”, SP, nr 53, wrz. 2021.