[1]
J. . Szczechowicz, „Pominięcie przez sąd drugiej instancji nowych faktów i dowodów przytoczonych przez interwenienta ubocznego, wstępującego do sprawy w trakcie postępowania apelacyjnego”, SP, nr 53, wrz. 2021.