[1]
M. Moras, „Konsekwencje uchylania się od obowiązku zawarcia umowy o zamówienie publiczne – wybrane zagadnienia”, SP, nr 54, grudz. 2021.