[1]
M. Bendorf-Bundorf, „Otrzymywanie dotacji celowych przez fundacje i stowarzyszenia a status podmiotu prawa publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych”, SP, nr 54, grudz. 2021.