[1]
A. Giedrewicz-Niewińska, „Krystyna Ziółkowska, Miejsce pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy wśród podstawowych obowiązków pracowniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2021, ss. 267”, SP, nr 53, wrz. 2021.