[1]
E. Suknarowska-Drzewiecka, „Obowiązek współdziałania wierzyciela przy wykonywaniu zobowiązania a obowiązki pracownika wobec pracodawcy w stosunku pracy”, SP, nr 54, grudz. 2021.