[1]
M. . Lubiszewski, „Zaległość podatkowa jako podstawa wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, SP, nr 53, wrz. 2021.