[1]
A. Franusz, „Odpowiedzialność odszkodowawcza funkcjonariusza publicznego z tytułu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej”, SP, nr 53, wrz. 2021.