[1]
T. Kuczyński, „Charakter prawny i podstawy prawne funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, SP, nr 54, grudz. 2021.