[1]
K. Majchrzak, „Znęcanie się fizyczne lub psychiczne w świetle art. 207 Kodeksu karnego”, SP, nr 54, grudz. 2021.