[1]
K. Borkowska, „Namowa i pomoc do samobójstwa w polskim i austriackim prawie karnym – rozważania komparatystyczne”, SP, nr 54, grudz. 2021.