[1]
M. Skinder, „Implementacja postanowień procesu bolońskiego w ustawach o szkolnictwie wyższym Polski, Łotwy, Francji, Rumunii, Grecji, Czech i Finlandii”, SP, nr 54, grudz. 2021.