[1]
E. Jurgielewicz-Delegacz, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w krajach członkowskich Unii Europejskiej”, SP, nr 54, grudz. 2021.