[1]
A. Kimla, „Analiza ryzyka rozpadu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – casus Szkocji”, SP, nr 54, grudz. 2021.