[1]
M. Kruś i K. . Tychmanowicz, „Ramy prawne utraty statusu odpadów w Polsce ”, SP, nr 54, grudz. 2021.