[1]
P. Misztal, „Zdalne posiedzenia aresztowe w trybie art. 250 § 3b–3h Kodeksu postępowania karnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda”, SP, nr 54, grudz. 2021.