Kruk, E. „Współdziałanie Organizacji społecznych Z właściwymi Instytucjami państwowymi I samorządowymi W Ujawnianiu Oraz ściganiu przestępstw I Wykroczeń określonych W Ustawie O Ochronie zwierząt”. Studia Prawnoustrojowe, nr 43, październik 2019, s. 207-2015, doi:10.31648/sp.4621.