Juszka, K., i K. Juszka. „Analiza Przeprowadzania oględzin W Sprawach zabójstw Jako Metoda Badawcza Wykonywania czynności Kryminalistycznych”. Studia Prawnoustrojowe, nr 47, marzec 2020, doi:10.31648/sp.5271.