Łachacz, O., i M. Adamczyk. „Postulaty De Lege Ferenda W Zakresie środowiskowych aspektów Legalizacji przedsięwzięć Budowlanych”. Studia Prawnoustrojowe, nr 47, marzec 2020, doi:10.31648/sp.5276.