Chrostowska, M. „Niewykonanie a nienależyte Wykonanie zobowiązania – Wybrane Uwagi”. Studia Prawnoustrojowe, nr 46, grudzień 2019, s. 35-49, doi:10.31648/sp.5318.