Ostrzechowski, B. „Data początkowa Naliczania Odsetek Za opóźnienie W zapłacie Odszkodowania I zadośćuczynienia”. Studia Prawnoustrojowe, nr 46, grudzień 2019, s. 341-54, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5349.