Majer, T. T. „Glosa Do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W Olsztynie Z 14 Stycznia 2020 r., Sygn. Akt I SA/Ol 749/19”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54, grudzień 2021, doi:10.31648/sp.5832.