Kuczkowski, P., i P. Pawłowski. „Glosa Krytyczna Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z 17 Sierpnia 2017 r., Sygn. Akt II GSK 1041/17”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54, grudzień 2021, doi:10.31648/sp.6535.