Romańczuk-Grącka, M. „Gaslighting Jako Forma Przemocy Psychicznej”. Studia Prawnoustrojowe, nr 52, maj 2021, doi:10.31648/sp.6614.