Flis-Świeczkowska, M. M. „Pełnomocnik małoletniego Pokrzywdzonego W postępowaniu Karnym - Postulaty De Lege Ferenda”. Studia Prawnoustrojowe, nr 52, maj 2021, doi:10.31648/sp.6616.