Kuźmicz, M. M. „Analiza I porównanie przepisów Prawa Polskiego Z Regulacjami Unii Europejskiej W Zakresie Zwalczenia Prania pieniędzy W Cyfrowym świecie”. Studia Prawnoustrojowe, nr 52, maj 2021, doi:10.31648/sp.6634.