Łaszczyca, G. „Realność Terminu załatwienia Sprawy W ogólnym postępowaniu Administracyjnym: The Reality of Time Limits for the Settlement of Cases in General Administrative Proceedings”. Studia Prawnoustrojowe, nr 54, grudzień 2021, doi:10.31648/sp.6683.